PDA

View Full Version : Dịch vụ kế toán trưởng


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

vocucton
24-02-15, 04:41 PM
Bạn là chủ doanh nghiệp, bạn có yên tâm khi công ty không có kế toán trưởng ?! Liệu rằng kế toán viên cho doanh nghiệp bạn có đủ trình độ, kinh nghiệm chuyên ngành, liệu các báo cáo đó có hoàn toàn chính xác và đúng quy định. Bạn không có đủ kiến thức chuyên môn và cũng không còn thời gian để kiểm tra sai sót. Chi phí thuê kế toán trưởng làm việc tại doanh nghiệp thì quá cao. Chính vì vậy doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ kế toán trưởng (http://ketoanhcm.vn/dich-vu/ke-toan-thue/dich-vu-ke-toan-truong/) – giải pháp linh động cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

http://ketoanhcm.vn/wp-content/uploads/2014/09/dich-vu-ke-toan-truong-tp-hcm.jpg

Kế toán trưởng là người rà soát, kiểm tra hoạt động ghi nhận các phát sinh của kế toán viên trong doanh nghiệp. Là người đưa ra các báo cáo quan trọng phục vụ sản xuất kinh doanh và cũng là người chịu trách nhiệm giải trình về số liệu kế toán của doanh nghiệp trước các cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong các trường hợp phát sinh cần thiết trong quá trình hoạt động kinh doanh

Chi tiết dịch vụ kế toán trưởng:

– Đăng kí đứng tên kế toán trưởng tại doanh nghiệp
– Thiết lập hệ thống kế toán ban đầu
– Phân chia công việc cho các kế toán viên tại doanh nghiệp
– Kiểm tra, rà soát các sai sót trong quá trình ghi nhận phát sinh của kế toán viên
– Tư vấn các quy định hiện hành về thuế, kế toán, bảo hiểm, lao động cho chủ doanh nghiệp
– Đào tạo, cập nhật các kiến thức mới cho các kế toán viên tại doanh nghiệp
– Hướng dẫn, cân đối doanh thu, chi phí sao cho hợp lý với từng doanh nghiệp cụ thể
– Thực hiện kế toán quản trị, lên phương án kinh doanh, các báo cáo cấp cao phục vụ cho việc định hướng phát triển của doanh nghiệp
– Đại diện giả trình các số liệu khi có yêu cầu của cơ quan thuế


Bảng giá áp dụng cho doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kế toán trưởng:

Ngày làm việc trong tháng tại doanh nghiệp Vnđ/tháng

2
2,000,000

4
3,000,000

8
5,000,000

16
8,000,000

Thời gian không cụ thể (tùy theo lượng công việc)
Thỏa thuận

(Bảng báo giá chỉ mang tính tham khảo, giá thực thế tùy thuộc vào quy mô hoạt động của doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động, hệ thống nhân sự kế toán của doanh nghiệp)

key: dich vu ke toan tron goi (http://ketoanhcm.vn/dich-vu/ke-toan-thue/dich-vu-ke-toan-tron-goi/)

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining