PDA

View Full Version : Phục hồi dữ liệu điện thoại LG bản sao lưu về điện thoại


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

sangblack
06-02-15, 11:53 PM
Phục hồi dữ liệu điện thoại LG bản sao lưu về điện thoại

Nếu bạn để mất Windows Phone 8.1 hoặc quyết định nâng cấp điện thoại LG, bạn có thể phục hồi ứng dụng, tin nhắn văn bản, tài khoản cũng như nhiều cài đặt và mật khẩu từ điện thoại LG cũ của mình khi thiết lập điện thoại LG mới. Tất cả những gì bạn cần là tài khoản Microsoft và bản sao lưu từ điện thoại LG cũ.

Để biết cách tạo bản sao lưu, hãy xem Sao lưu nội dung của tôi.

Cách phục hồi bản sao lưu
Khi bạn thiết lập điện thoại LG mới lần đầu, hãy đăng nhập phục hồi dữ liệu điện thoại LG (http://phuchoidulieu.icare.center/) bằng cùng tài khoản Microsoft mà bạn đã sử dụng khi tạo bảo sao lưu.

Mẹo
phục hồi bản sao lưu có thể tốn nhiều dữ liệu, vì vậy bạn có thể muốn kết nối mạng Wi-Fi trong quá trình thiết lập. Nếu không, quá trình phục hồi sẽ sử dụng dữ liệu mạng di động và bạn có thể bị tính phí.

Khi bạn được nhắc phục hồi dữ liệu điện thoại LG, hãy nhấn vào bản sao lưu bạn muốn sử dụng rồi nhấn Tiếp theo.

Nếu bạn được yêu cầu xác minh tài khoản, hãy cung cấp mã bảo mật cần thiết rồi nhấn Tiếp theo.

Đợi quá trình phục hồi hoàn tất phục hồi dữ liệu (http://phuchoidulieu.icare.center/) rồi nhấn Tiếp theo.

Thực hiện một trong các cách sau:

Nhập mật khẩu cho tài khoản được phục hồi của bạn rồi nhấn Tiếp theo.
Nhấn Bỏ qua nếu bạn muốn nhập mật khẩu sau.
Nhấn Xong.

melodycoltd
07-02-15, 12:54 AM
máy chạy android mà up lên phiên bản khác cao hơn có phục hồi được không

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining