PDA

View Full Version : Tài liệu Chiến lược phát triển website


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

huonglanklb
26-11-14, 10:24 PM
TÀI LIỆU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN WEBSITE . Trong chiến lược phát triển Web việc duy trì một website để khiến cho nó có sức ảnh hưởng lớn phải là một quá trình dài. Nó không những đòi hòi sự kiên trì và cố gắng đơn thuần mà phải đòi hỏi sự hợp lý và cân bằng. Các webmaster để có một website có sức ảnh hưởng lớn phải cân bằng trong chiến lược của mình, phải biết ưu tiên làm việc gì, phải chú trọng những cái gì, phải hạn chế làm những điều gì. Có như vậy website mới vững mạnh và có sức ảnh hưởng lớn.

Nội dung:
Quản trị nội dung
Marketing điện tử
Danh bạ sản phẩm trực tuyến
Hỗ trợ khách hàng trực tuyến

Nguồn và Download: Tài liệu Chiến lược phát triển website (http://www.kilobooks.com/chien-luoc-phat-trien-website-125264#post144153)

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining