PDA

View Full Version : Tài Liệu Các tiêu chuẩn thẩm định dự án đầu tư


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

huonglanklb
24-11-14, 08:28 PM
CÁC TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Phương pháp thẩm định là một yếu tố có ảnh hưởng lớn đến chất lượng thẩm định tài chính dự án. Với nguồn thông tin đã có được, vấn đề đặt ra với ngân hàng là làm thế nào, lựa chọn phương pháp nào, chỉ tiêu nào để thẩm định dự án có hiệu quả tốt nhất.

TỔNG QUAN VỀ HOẠCH ĐỊNH

- Có bốn tiêu chuẩn phổ biến thường được sử dụng trong việc đánh giá và lựa chọn các các dự án đầu tư :
- Tiêu chuẩn hiện giá thuần – NPV – Net Present Value
- Tiêu chuẩn tỷ suất thu nhập nội bộ – IRR – Interal Rate of Return
- Tiêu chuẩn chỉ số sinh lợi – PI – Profitable Index
- Tiêu chuẩn thời gian thu hồi vốn – PP – Payback Period

Nguồn và Download: Tài Liệu Các tiêu chuẩn thẩm định dự án đầu tư (http://www.kilobooks.com/cac-tieu-chuan-tham-dinh-du-an-dau-tu-126343#post145243)

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining