PDA

View Full Version : Thiết bị đo điện trở cuộn dây giá rẻ


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

trangk59b
23-10-14, 04:29 PM
Thiết bị đo điện trở cuộn dây (http://www.tshops.vn/thiet-bi-do-dien-tro-cuon-day-d806.html) một chiều với một đầu cảm biến đo nhiệt độ (http://store.ttech.vn/thiet-bi-do-nhiet-do-cp317) RTD bên ngoài được tự động tính toán và hiển thị, nhiệt độ tham chiếu và hệ số nhiệt độ kim loại có tính đến giá trị đo, nhiệt độ môi trường xung quanh bởi người trực tiếp qua việc sử dụng 6250.
Nhiệt độ mẫu có thể được nhập bằng tay 6250 được tra có sẵn và tự động làm việc dựa trên lựa chọn này thiết kế đặc biệt Ba chế độ kiểm để tiến hành thử nghiệm trên cả về vật liệu và cảm ứng điện trở, với lựa chọn vận hành trực tiếp từ bảng điều khiển phía trước phép đo được thực hiện và kiểm tra kết luận.
Điện trở của vật liệu được bắt đầu và kết thúc bởi người vận hành bằng một nút nhấn: được thử nghiệm với một thử nghiệm liên tục. kiểm tra này tiếp tục cho đến khi người vận hành không cần phải nhấn nút kiểm tra nhấn nút để kết thúc thử nghiệm .
Chế độ kiểm tra bắt đầu khi các đầu dò kiểm tra một lần nữa tiếp xúc tự động được thiết kế cho nhiều điểm thiết bị kiểm tra acquy trên điện trở bắt đầu khi các đầu dò kiểm tra một lần nữa tiếp xúc hoặc vật liệu điện cảm thấp. Các thử nghiệm được bắt đầu tại một nút bấm. Người vận hành di chuyển đầu dò từ điểm này đến điểm khác, kiểm tra dừng lại, các kết quả được hiển thị và một thử nghiệm mới được–. Điện áp dư được đo giữa các xét nghiệm để đảm bảo kết quả đúng.
Danh sách các tính năng và chức năng cuộn dây của bạn gửi đi và hồi đáp và thử nghiệm kết nối cũng như sơn phủ và kết nối hoặc bất kỳ ứng dụng thử nghiệm kháng thấp khác. 6250 sẽ là một tài sản có giá trị để thử nghiệm,

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining