PDA

View Full Version : Học kế toán và lợi ích của kết toán trong doanh nghiệp


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

dquangvsva
25-08-14, 02:51 PM
Kế toán giúp doanh nghiệp giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như việc sản xuất sản phẩm, bán sản phẩm, cung cấp nguyên vật liệu…, giúp theo dõi thị trường để sản xuất, tích trữ hàng hóa nhằm kịp thời cung cấp cho thị trường theo nhu cầu và thị hiếu của người tiêu thụ. Như vậy nhờ kế toán mà người quản lý điều hành hiệu quả các hoạt động của đơn vị, nhờ nó tạo cho sự quản lý lành mạnh.

1. Vai Trò Của Kế Toán đối với doanh nghiệp
Ngănn chặn kịp thời những hiện tượng thâm lạm tài sản vì qua nó thực hiện việc kiểm soát nội bộ.
Kế toán còn đáp ứng tài liệu cho doanh nghiệp làm cơ sở hoạch định chương trình hành động cho từng thời kỳ, giai đoạn để doanh nghiệp tiến tới hay lùi bước. Như vậy nhờ kế toán mà người quản lý ước lượng được hiệu quả công việc của mình làm đồng thời cũng qua đó chỉ ra hướng hoạt động cho tương lai.
http://image.yume.vn/blog/201408/25/2014825142213733-Ca-Mb.jpg

Kế toán trong doanh nghiệp

Học kế toán (http://gec.edu.vn/ke-toan-truong.html)*giúp cho người quản lý điều hòa tình hình tài chính của doanh nghiệp.Kế toán là cơ sở để giải quyết sự tranh tụng khiếu tố, được tòa án chấp thuận là bằng chứng vế hành vi thương mại.
Kế toán là nền tảng để đảm bảo chắc chắn trong sự giao dịch buôn bán.
Do sự phát triển của khoa học kỹ thuật – tự động hóa trong sản xuất – các phương tiện do các ngành toán và khoa học thu thập phân phối như lập phương trình, phân tích, xác suất… đã giúp cho người quản lý hạ giá thành sản phẩm và doanh nghiệp kịp thời, ra quyết định phù hợp…trên cơ sở số liệu kế toán.
Kế toán cho biết một kết quả tài chính rõ rệt không ai chối cãi được.
Vai trò của kế toán
2. Học kế toán và chức Năng Của Kế Toán Đối với Nhà nước
Nhờ kế toán, Nhà nước có thể theo dõi được sự phát triển của các ngành sản xuất kinh doanh để từ đó tổng hợp được sự phát triển của nền kinh tế quốc gia.
Dựa vào số liệu kế toán, Nhà nước làm trọng tài giải quyết sự tranh chấp về quyền lợi giữa các doanh nghiệp.Nhờ kế toán, Nhà nước tìm ra một cách tính thuế tốt nhất hạn chế thất thu thuế, giảm thiểu sai lầm trong chính sách thuế.
Kế toán đưa ra các dữ liệu hữu ích cho các vấn đề kinh tế , chính trị , xã hội…xác định được khả năng trách nhiệm, vị trí quản lý và đưa ra các dữ kiện hữu ích cho việc đánh giá khả năng tổ chức và lãnh đạo.Tại website:*gec.edu.vn (http://gec.edu.vn/)
http://image.yume.vn/blog/201408/25/2014825142230695-54145599.jpg

Học kế toán

Đối với nền kinh tế quốc gia, học kế toán lưu ý với chính quyền trong việc soạn thảo và ban hành những luật lệ về thuế, thiết lập những chính sách kinh tế cho phù hợp với thực trạng thương mại và kinh tế nước nhà . Từ kết quả tổng hợp các báo cáo tài chính của ngành, chính quyền có thể biết được thực trạng thịnh suy của nền kinh tế nước nhà, biết được sự thành công hay thất bại của các ngành, các doanh nghiệp đồng thời biết được nguồn lợi về thuế sẽ thu được cho ngân sách. Tóm lại, kế toán rất hữu ích cho doanh nghiệp.


Nguồn: http://yume.vn/daotaogec/article/hoc-ke-toan-va-loi-ich-cua-ket-toan-trong-doanh-nghiep-35D8A583.htm

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining