PDA

View Full Version : Cung cấp dây cáp điện vcmd 2x


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

dlcanhduong
25-08-14, 10:53 AM
TIÊU CHUẨN DÂY CÁP ĐIỆN (http://www.huynhlaielectric.com/san-pham/day-cap-dien/cap-dieu-khien-sangjin/cap-dieu-khien-sangjin-han-quoc-34.html) ÁP DỤNG:
TCCS 01:2012/CADI-SUN
TỔNG QUAN DÂY CÁP ĐIỆN (http://www.huynhlaielectric.com/san-pham/day-cap-dien/cap-dieu-khien-sangjin/cap-dieu-khien-sangjin-han-quoc-34.html)
+ Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.
+ Số lõi: 2
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6.
+ Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 2.5 mm2
+ Điện áp danh định: 250V
+ Dạng mẫu mã: Hình số 8.
+ Đóng gói: Đóng cuộn.
Ghi chú: Ngoài các quy cách nêu trên, dây cáp điện (http://www.huynhlaielectric.com/san-pham/day-cap-dien/cap-dieu-khien-sangjin/cap-dieu-khien-sangjin-han-quoc-34.html) CADI-SUN có thể đáp ứng các yêu cầu khác của khách hàng.

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining