PDA

View Full Version : Giải quyết chế độ cho 48 lao động lớn tuổi


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

neunhuanhden
22-08-14, 05:51 PM
Tại buổi làm việc giữa LĐLĐ TP HCM với Công đoàn (CĐ) Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn mới đây, ông Nguyễn Minh Hùng, chủ tịch CĐ tổng công ty, cho biết việc Thương xá Tax đóng cửa vào ngày 30-9 gây ảnh hưởng đến việc làm của 146 người lao động.

Tuy nhiên, CĐ cùng với ban giám đốc đã sắp xếp để người lao động sớm ổn định. Trong đó có 48 lao động lớn tuổi dù được bố trí về các cửa hàng nhưng do điều kiện sức khỏe, nơi làm việc xa nhà nên họ xin được nghỉ. Ông Hùng cho biết CĐ và ban giám đốc sẽ giải quyết chế độ đầy đủ cùng nhiều khoản phụ cấp để những lao động lớn tuổi ổn định cuộc sống.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP, đã chỉ đạo CĐ tổng công ty tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc cho các CĐ cơ sở chưa thực hiện. CĐ cùng ban giám đốc ổn định việc làm, đời sống của người lao động tại các đơn vị thoái vốn nhà nước.

Nguồn: tim viec 24h (http://www.careerlink.vn/viec-lam/tuyen-dung)

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining