PDA

View Full Version : Sách niên giám thống kê 2013 tỉnh Quảng Ninh mới nhất


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

tiachop1
22-08-14, 04:54 PM
Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh 2013

Cuốn sách Nien giam thong ke (http://sachhanoi.net/nien-giam-thong-ke-2014) tỉnh Quảng Ninh năm 2013 là một trong những ấn phẩm được Cục thống kê tỉnh Quảng Ninh biên soạn và phát hành trong năm 2014. Sách là tài liệu giúp cho các cán bộ, các cơ quan tổ chức và đơn vị quan tâm tìm hiểu và nắm rõ về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh trong thời kì từ năm 2005 đến 2013.

Niên giám thống kê lần này được biên soạn bằng hai thứ tiếng Việt và Anh, với các số liệu được thống kê xử lý, tính toán theo đúng quy định của ngành thống kê Việt Nam.

Trong lần xuất bản này, trên cơ sở lộ trình thực hiện Hệ thống chỉ tiêu Thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 04 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh; Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh cũng đã có những thay thế và bổ sung một số điều và chỉ tiêu cùng giải thích, khái niệm và định nghĩa liên quan theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dùng tin.

http://sachhanoi.net/image/cache/data/nien%20giam%20thong%20ke%20quang%20ninh%202013-200x250.jpg
Giá bán: 350.000 VND
Sdt: 0926.98.58.68, 0962 601 638, 04 85 85 78 53
Mua sách tại: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh 2013 (http://sachhanoi.net/nien-giam-thong-ke-quang-ninh-nam-2013)

Nội dung cuốn sách: Gồm các phần như sau:

Đơn vị Hành chính, Đất đai và Khí hậu.
Administrative Unit, Land and Climate

Dân số và Lao động.
Population and Employment

Tài khoản Quốc gia và Ngân sách Nhà nước.
National Accounts and State budget

Đầu tư và xây dựng.
Investment and construction

Doanh nghiệp và Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.
Enterprise and Individual business establishment

Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản.
Agriculture, Forestry and Fishing

Công nghiệp.
Industry

Thương mại và Du lịch.
Trade and Tourism

Chỉ số giá

Price index

Vận tải và Bưu chính, Viễn thông.
Transport and Postal Services, Telecommunications

Giáo dục.
Education

Y tế, Văn hóa, Thể thao và Mức sống dân cư.
Health, Culture, Sport and Living standard

Số liệu thống kê nước ngoài.
International Statistics

Chính sách ưu đãi phát triển doanh nghiệp 2014 – Luật doanh nghiệp (sửa đổi, bổ sung)

Nhằm giúp các vị lãnh đạo cũng như toàn thể các cán bộ trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp nắm rõ được chính sách ưu đãi của nhà nước đối với doanh nghiệp của mình, Trung tâm sách Hà Nội xin giới thiệu tới độc giả cuốn sách: Chính sách ưu đãi phát triển doanh nghiệp 2014 – Luật doanh nghiệp (Đã được sửa đổi, bổ sung).

Đây là một ấn phẩm đặc biệt do NXB Tài Chính phát hành vào năm 2014 với nội dung chi tiết về Luật doanh nghiệp và các chính sách ưu đãi mới (đã được phê duyệt và sửa đổi bổ sung một số điều mới).

Quý độc giả có thể tìm mua sách tại bất kỳ quầy sách nào của NXB hoặc đến tại Trung tâm sách Hà Nội – Số 204 Bái Ân – Cầu Giấy – Hà Nội để được tư vấn chọn mua và giao sách miễn phí tận nơi.

http://sachhanoi.net/image/cache/data/sach%20luat%20doanh%20nghiep%202014-200x250.jpg
Giá bán: 350.000 VND
Sdt: 0926.98.58.68, 0962 601 638, 04 85 85 78 53
Mua sách tại: Chính sách ưu đãi phát triển doanh nghiệp 2014 – Luật doanh nghiệp (http://sachhanoi.net/luat-doanh-nghiep-chinh-sach-uu-dai-2014)

Nội dung cuốn sách: Gồm các phần như sau:

Phần 1: Hướng dẫn mới nhất sửa đổi, bổ sung luật doanh nghiệp.

Phần 2: Luật đầu tư và văn bản hướng dẫn thi hành.

Phần 3: Quy định mới nhất dành cho giám đốc và kế toán trưởng doanh nghiệp.

Phần 4: Quy định mới nhất về đăng ký doanh nghiệp.

Phần 5: Quy định mới về quản lý tài chinh doanh nghiệp.

Phần 6: Chính sách ưu đãi lãi xuất bảo lãnh cho vay vốn kinh doanh.

Phần 7: Quy định mới nhất về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động trong doanh nghiệp.

Phần 8: Chính sách mới về tín dụng ưu đãi hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining