PDA

View Full Version : Download winrar mới nhát


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

thanhanmedical
15-07-14, 10:57 AM
Winrar là tên 1 phần mềm. Nó có công dụng nén file, thư mục,...Việc tải winrar (http://taiwinrar24h.com/) là phần mềm tiện ích gần như bắt buộc đối với máy tính của bạn.

Mục đích của việc nén file, thư mục,... là để giảm dung lượng gốc xuống mức thấp thấp hơn. Vd: File A có dung lượng 5MB, sau khi nén có thể còn 4MB.

Giảm được bao nhiêu dung lượng so với dung lượng gốc còn tuỳ thuộc vào khả năng của chương trình, tuỳ chọn mức độ nén và loại file (.exe, .mp3, .doc,...) muốn nén.

Cách sử dụng khá đơn giản (với tuỳ chọn mặc định): R-click lên file, folder,... muốn nén (vd: tailieu.doc) > Add to "tailieu.rar"

Hoặc Add to archive... nếu bạn muốn tuỳ chỉnh 1 số thiết lập khác (vd: độ nén, password,...)

Winrar là 1 phần mềm có thu phí nên nếu ko thích rắc rối với vụ bản quyền thì bạn có thể sử dụng tính năng nén có sẵn của Windows bằng cách: R-click lên file, folder,... muốn nén (vd: tailieu.doc) > Send to > Compressed (zipped) folder

Hoặc dùng các phần mềm free khác như: (cách dùng tương tự nhau). Để sử dụng phần mềm winrar bạn nên download phần mềm winrar (http://taiwinrar24h.com/) mới nhất để được hỗ trợ các trình duyệt firefox và cũng tải firefox (http://taimozillafirefox.com/) mới nhất để load nhanh nhất.

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining