PDA

View Full Version : Quy trình lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

tranduytoan2
06-06-14, 01:50 PM
Quy trình lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ
Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.
Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
Lấy mẫu nước thải, mẫu khí xung quanh và tại ống khói, lấy mẫu đất, mẫu nước ngầm.
Đánh giá chất lượng môi trường.
Đánh giá tác động của từng nguồn gây ô nhiễm.
Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố.
Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
Trình nộp báo cáo lên các cơ quan có chức năng.
Môi trường á châu kính gửi đến quí khách hàng chương trình Lập đề án bảo vệ môi trường và báo cáo giám sát môi trường định kỳ với chi phí 0 đồng.
Công Ty Môi Trường Á Châu có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh tư vấn thiết kế - Thi công vận hành hệ thống xử lý nước thải. Với đội ngũ kỹ sư công nghệ lành nghề, thời gian học tập, nghiên cứu và chuyên tâm làm việc trong lĩnh vực Nước và Môi Trường trong nhiều năm.
CÔNG TY TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG Á CHÂU XIN CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ SAU:
Công ty môi trường (http://moitruongachau.com/) – cong ty moi truong (http://moitruongachau.com/)
Công ty dịch vụ môi trường (http://moitruongachau.com/index.php/ttcn/cong-ty-tu-van-moi-truong.html) - dịch vụ môi trường (http://moitruongachau.com/index.php/ttcn/cong-ty-tu-van-moi-truong.html)
Đề án bảo vệ môi trường (http://moitruongachau.com/index.php/ttcn/677-de-an-bao-ve-moi-truong.html)
Báo cáo tác động môi trường (http://moitruongachau.com/index.php/ttcn/663-lap-bao-cao-tac-dong-moi-truong.html) - bao cao giam sat moi truong dinh ky (http://moitruongachau.com/index.php/ttcn/lap-bao-cao-giam-sat-moi-truong-dinh-ky.html)
Công ty xử lý nước thải (http://moitruongachau.com/index.php/ttcn/cong-ty-xu-ly-nuoc-thai.html) - công ty xử lý chất thải (http://moitruongachau.com/index.php/congtyxulychatthainguyhai.html) – chất thải nguy hại (http://moitruongachau.com/index.php/congtyxulychatthainguyhai.html)
Để được tư vấn chi tiết, liên hệ ngay tổng đài tư vấn Môi Trường Á Châu
VPGD : 404 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại : +84 (8) 3559 2108 – 3559 2109
Fax : +84 (8) 3559 1486 – Hotline : 0972.85.11.22

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining