PDA

View Full Version : Hai version Đồng Hồ Mới Lấy Nguồn Cảm Hứng Từ trăng Của Jaquet Droz


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

tyhaitrieu5
07-05-14, 11:05 AM
http://i1233.photobucket.com/albums/ff396/donghohaitrieu/6_zps86378c3e.jpg
http://dl.dropbox.com/s/ej6zii12jv35u34/1.jpg
http://dl.dropbox.com/s/k6gaeq0ykt9o2e6/2.jpg
http://dl.dropbox.com/s/akv7az90ysnvbie/3.jpg
http://dl.dropbox.com/s/9fe5scxvyuufx00/4.jpg
http://dl.dropbox.com/s/xu4cdqgymif78iv/5.jpg
Hng đồng hồ Jaquet Droz một lần nữa bất ngờ) thu hnh ảnh trăng đề đnh đầu đề v l nguồn cảm hứng thiết kế nn hai đệ đồng hồ c mẫu m truyền citizen eco drive (http://dong-ho-deo-tay.com/dong-ho-deo-tay-chinh-hang/dong-ho-citizen) thống l clipse Mother-of-Pearl v clipse Ivory Ename.


http://dong-ho-deo-tay.com/wp-content/uploads/cache/remote/i846-photobucket-com/768716499.jpg
Hai đệ đồng hồ đều nổi thiết kết với đường knh 39mm. Nhưng cả hai đệ đều khc nhau đi Nguyn liệu vỏ với phin bản clipse Ivory Enamel th nổi thiết kế với vỏ nổi lm bằng vng đỏ 18K , đương phin bản clipse Mother-of-Pearl th c vỏ nổi lm bằng vng trắng 18K.
http://dong-ho-deo-tay.com/wp-content/uploads/cache/remote/i846-photobucket-com/181952780.jpg
ngoại giả chiếc đồng hồ clipse Mother-of-Pearl seiko (http://dong-ho-deo-tay.com/dong-ho-deo-tay-chinh-hang/dong-ho-seiko) đương nổi đnh thm 248 vin xon với qu trọng lượng 1 , 62 Carats ở viền ngoi trn mặt đồng hồ. Để thiết kế nổi trở nn tron vẹ hơn , Jaquet Droz hỉ đnh thm 24 vin xon với trọng lượng 0 , 15 Carats nổi lắp ở kho dy.
http://dong-ho-deo-tay.com/wp-content/uploads/cache/remote/i846-photobucket-com/543472941.jpg
Hơn thế mặt trước của cả clipse Mother-of-Pearl v đồng hồ casio nam (http://dong-ho-deo-tay.com/dong-ho-deo-tay-chinh-hang/dong-ho-casio) đều nổi trang bị thm mặt hiển thị tử chỉ tuần trăng ở vị tr 6 giờ v lịch ngy thng ở vị tr 12 giờ. Ngoi xon lắp b mật ở vỏ ngoi theo như tn , clipse Ivory Enamel bất ngờ) hiện diện đồng hồ nổi lm bằng ng voi Grand Feu cn clipse Mother-of-Pearl hiện diện đồng hồ phẳng x cừ.
http://dong-ho-deo-tay.com/wp-content/uploads/cache/remote/i846-photobucket-com/646274161.jpg
Sự sống của hai version đồng hồ l nhờ cậy clipse Ivory Ename g shock fake (http://dong-ho-deo-tay.com/dong-ho-deo-tay-chinh-hang/dong-ho-g-shock-baby-g) c bộ my tự động ln dy 6553L2 với 28 hột chn knh v dự trữ năng lượng trong suốt vng 68 giờ nổi hng đồng hồ Jaquet Droz trang bị. Hơn thế cả hai version đồng hồ đều c xc xuất chịu nổi p lực lửa dưới độ su 30m. rng sức

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining