PDA

View Full Version : Công nghệ xử lý nước thải


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

kietpro_90
06-05-14, 05:09 PM
xử lý nước cấp, công ty môi trường

công ty môi trường, tư vấn môi trườngEnsol thiết kế, thi công, lắp đặt, vận hành các công trình xử lý môi trường về nước thải, khí thải, chất thải rắn với hiệu quả vận hành cao, chi phí tiết kiệm và đáp ứng được những yêu cầu mới ngày càng khắt khe của quy định bảo vệ môi trường.
1. Hệ thống xử lý nước thải (http://giaiphapmoitruong.vn/xu-ly-nuoc-thai) công nghiệp:


http://giaiphapmoitruong.vn/wp-content/uploads/2014/02/c%C3%B4ng-ty-t%C6%B0-v%E1%BA%A5n-m%C3%B4i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng.jpg (http://giaiphapmoitruong.vn/)Hình 1. Bể lắng

Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp Nước thải công nghiệp cho các nhà máy, xí nghiệp, nước thải cho các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, nước thải các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung, nước thải từ bãi rác, bệnh viện, dược phẩm….


http://giaiphapmoitruong.vn/wp-content/uploads/2014/02/c%C3%B4ng-ty-t%C6%B0-v%E1%BA%A5n-m%C3%B4i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-uy-t%C3%ADn.jpg (http://giaiphapmoitruong.vn/)Hình 1. Bể hiếu khí dòng chảy liên tục

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Xử lý nước thải sinh hoạt tại khu dân cư tập trung, nước thải sinh hoạt của công nhân tại các nhà máy, khu cao ốc văn phòng, chung cư, khu vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn, bệnh viện… Hệ thống xử lý nước cấp Cung cấp các giải pháp xử lý nước cấp sử dụng cho mục đích sinh hoạt, ăn uống tại các khu công nghiệp, nhà máy có nhiều công nhân, nhà hàng, khách sạn bằng nhiều nguồn nước khác nhau như nước mặt từ sông hồ, nước giếng khoan, đảm bảo các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm và kinh tế. Cung cấp hệ thống xử lý nước tinh khiết với thiết bị và dây chuyền công nghệ hiện đại, nước tinh khiết có chất lượng tốt đảm bảo các vấn đề về y tế báo cáo giám sát định kỳ (http://giaiphapmoitruong.vn/).

http://giaiphapmoitruong.vn/wp-content/uploads/2014/02/c%C3%B4ng-ty-m%C3%B4i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-uy-t%C3%ADn-1.jpg (http://giaiphapmoitruong.vn/)Hình 3. Quy trình xử lý nước thải có hàm lượng ô nhiễm chất hữu cơ cao
http://giaiphapmoitruong.vn/wp-content/uploads/2014/02/d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-m%C3%B4i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng1.jpg (http://giaiphapmoitruong.vn/)Hình 4. Hệ thống xử lý nước thải khu dân cư
http://giaiphapmoitruong.vn/wp-content/uploads/2014/02/d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-t%C6%B0-v%E1%BA%A5n-m%C3%B4i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng.jpg (http://giaiphapmoitruong.vn/)

Hình 5. Quy trình xử lý nước thải có hàm lượng Nitơ cao

2. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt:
http://giaiphapmoitruong.vn/wp-content/uploads/2014/02/x%E1%BB%AD-l%C3%BD-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-th%E1%BA%A3i-s%E1%BA%A3n-xu%E1%BA%A5t.jpg (http://giaiphapmoitruong.vn/)

Hình 6. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt
Tư vấn môi trường (http://giaiphapmoitruong.vn/) miễn phí trực tiếp: 0917 186 802

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining