PDA

View Full Version : phương pháp xử lý nước thải theo quy trình xử lý cơ học ,hóa học, sinh học.


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

nongtinh3
25-04-14, 10:44 AM
Công ty môi trường (http://xulymoitruong.com/) ngọc lân giới thiệu phương pháp xử lý nước thải (http://xulymoitruong.com/phuong-phap-xu-ly-nuoc-thai-theo-quy-trinh-xu-ly-co-hoc-hoa-hoc-sinh-hoc-14494/) theo quy trình xử lý cơ học ,hóa học, sinh học.

http://xulymoitruong.com/images/2014/03/hinh-anh-cty-ngoc-lan1-300x163.jpg (http://xulymoitruong.com/images/2014/03/hinh-anh-cty-ngoc-lan1.jpg)


Quy trình xử lý
Các công đoạn có thể áp dụng


Cơ học


Hóa học

Sinh học
Lắng cặnLọc qua lưới lọcLàm thoángLọc qua lớp vật liệu lọc, lọc qua màngTuyển nổi và vớt bọc
Khử khí
Khuấy trộn pha loãng
Clo hóa
Ozon hóa
Trung hòa bằng dung dịch axit hoặc kiềm
Keo tụ
Hấp thụ và hấp phụ
Trao đổi ion
- xử lý hiếu khí:
+ Bể aerotank
+ Bể lọc sinh học
+ Hồ hiếu khí, hồ oxy hóa
+ Ổn định cặn trong môi trường hiếu khí
- Xử lý yếm khí:
+ Bể UASB
+ Bể lọc yếm khí
+ Bể tự hoại, bể lắng 2 vỏ
+ Hồ yếm khí
+ Ổn định cặn trong môi trường yếm khí - bể metan


Quy trình xử lý nước thải còn có cách phân loại theo công đoạn như sau: (trang 28 TXL)
a. Tiền xử lý
b. Xử lý sơ bộ
c. Xử lý bậc 2
d. Tiệt trùng
e. Xử lý cặn
f. Xử lý bậc 3
Về mức độ xử lý đôi khi còn phân loại theo bậc xử lý:
a. Xử lý sơ bộ: Chất lượng nước ra đáp ứng gần loại C
b. Xử lý bậc 2: Chất lượng nước ra đạt loại A, B
c. Xử lý bậc 3: Tiếp sau bậc 2 để nâng cao them chất lượng nước đầu ra để có thể sử dụng nước lại.
Công ty môi trường Ngọc Lân chuyên hệ thống xử lý nước thải (http://xulymoitruong.com/category/xu-ly-nuoc-thai/), xử lý khí thải xin chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả khi tham khảo tiêu chuẩn này..
Xem them : http://xulymoitruong.com/phuong-phap-xu-ly-nuoc-thai-theo-quy-trinh-xu-ly-co-hoc-hoa-hoc-sinh-hoc-14494/

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining