PDA

View Full Version : tính thời đại và khả năng mở rộng giữa camera ip và camera analog


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

hieuhoai
11-03-14, 02:36 PM
Dưới đây là phân tích so sánh về tính lỗi thời cũng như khả năng mở rộng của 2 loại camera ip và camera analog điều này cũng dẫn tới sự khác biệt về gia camera (http://www.giamsathinhanh.com/2013/07/bao-gia-camera.html)
A. Tính Lỗi Thời
Camera IP
Trong khi các camera IP đã được hơn khoảng một thập kỷ, nó vẫn chỉ chiếm 15% thị trường camera quan sát.
Camera IP là công nghệ chưa trưởng thành và có một chặng đường dài để đi. Thế hệ ngày nay sẽ được nhanh chóng thay thế bởi chất lượng cao hơn, hiệu quả hơn, các sản phẩm giàu tính năng, ít tốn kém và đáng tin cậy hơn.
Camera Analog
Camera analog ổn định, hoàn thiện và có một lịch sử được xác định lộ trình và mục đích.
Analog Camera sẽ tiếp tục có ý nghĩa hơn trong hầu hết các ứng dụng cũng như việc tiếp tục thống trị trên thị trường cổ phiếu chủa nó cả về bang gia camera (http://www.giamsathinhanh.com/2013/07/bao-gia-camera.html).
B. Khả Năng Mở Rộng
IP
Một trong những ưu điểm của IP là khả năng thêm Camera một cách đơn giản bằng cách cắm thiết bị kết nối mạng.
Khi mở rộng một hệ thống camera IP đến cấp độ doanh nghiệp, nó yêu cầu thiết bị quản lý mạng lưới và băng thông một cách đáng kể.
Analog
Analog Camera có thể mở rộng hầu như không có yêu cầu về băng thông hoặc truyền dữ liệu giữa Camera và máy ghi. Khi Camera analog không yêu cầu băng thông, hó có thể mở rộng theo cấp số nhân mà không quan tâm nhiều tới mạng lưới. khi họ cắm trực tiếp vào DVR theo đường truyền mạng lưới vòng. lap dat camera ho chi minh (http://www.giamsathinhanh.com)

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining