PDA

View Full Version : Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

saolongbong
25-02-14, 07:46 PM
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói (http://dichvuketoanhn.vn/dich-vu-ke-toan-thue-tron-goi/) cho doanh nghiệp tại Hà Nội - Với những nhu cầu bức thiết của quý doanh nghiệp Công ty Quản Lý thuế Hà Nội cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói, giúp các doanh nghiệp giải được bài toán về ổn định và hiệu quả trong công tác kế toán, Công ty sẽ thay mặt doanh nghiệp xử lý, giải quyết mọi vấn đề liên quan đến kế toán thuế một cách chuyên nghiệp và tin cậy.
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói
- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh
- Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGt đầu ra của toàn công ty, phân loại theo thuế suất
- Thoe dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách , tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của công ty
- Lập hồ sơ ưu đãi đối vói dự án đầu tư mới, đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chính giảm khi có phát sinh
- Hoàn thiện sổ sách kế toán (http://dichvuketoanhn.vn/dich-vu-hoan-thien-sach-ke-toan/)
- Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất(nhóm thuế xuất, đơn vị cơ sở)
- Kiểm tra hóa đơn đầu vào (sử dụng đèn cực tím) đánh số thứ tự để dễ truy tìm, phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan
- Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế
- Dịch vụ kê khai thuế (http://dichvuketoanhn.vn/dich-vu-ke-khai-thue-hang-thang/)
- Cập nhật kịp thời các thông tin về luật thuế , soạn thông báo các nghiệp vụ quy định của luật thuế có liên quan đến hoạt đông sản xuất kinh doanh của công ty để cơ sở biết thực hiện
- Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiêp, nộp ngân sách
1. CUNG CẤP THÔNG TIN KỊP THỜI
- Cập nhật các thông tin kịp thời trong tháng: Hàng tháng cân đối hoá đơn đầu vào đầu ra để đảm bảo phần nộp thuế GTGT. Cung cấp các thông tin tồn kho hang hoá, vật tư thông báo cho Doanh nghiệp nếu phát hiện thiếu .( hàng hoá xuất ra mà không có đầu vào).
2. CÂN ĐỐI CHI PHÍ HỢP LÝ
- Hàng tháng dựa vào các hoá đơn chứng từ đã cập nhật, cân đối doanh thu, chi phí đảm bảo kế hoạch lãi, lỗ cho Doanh nghiệp. – Tư vấn để giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan.
3. HOÀN THIỆN SỔ SÁCH THEO QUY ĐỊNH
- Lập, lưu chứng từ hợp lệ
- Sổ sách được hoàn thiện trong tháng, theo đúng chế độ kế toán hiện hành.
_______________________________________
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Hotline : 098.386.242
Địachỉ: 91 PhùngKhoang – ThanhXuân – HàNội
Website: dichvuketoanhn.vn
Email: [email protected]

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining