PDA

View Full Version : Máy tiện cũ, máy tiện mitsubishi, máy phay cũ


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

gjatu
24-02-14, 05:15 PM
xonggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg gggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

gjatu
26-02-14, 02:11 PM
up top naoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooo

gjatu
05-03-14, 03:30 PM
Kìm kẹp chì, hạt chì niêm phong, kềm bấm nắp seal thùng phuy 01286522058

gjatu
08-03-14, 08:35 AM
kềm bấm nắp seal thùng phuy, kẹp thùng 18 - 20 lít, kìm kẹp chì, hạt chì niêm phong và các loại seal niêm phong
http://gianhangvn.com/thietbitrieuvu 01286522058

gjatu
15-03-14, 03:01 PM
Kềm bấm nắp seal thùng phuy, kìm kẹp chì, hạt chì niêm phong, dụng cụ kẹp thùng 18 - 20 lít, máy tiện, máy phay các loại
http://gianhangvn.com/thietbitrieuvu

gjatu
18-03-14, 03:28 PM
http://gianhangvn.com/thietbitrieuvu - Mr Vũ Hà 01286522058
Kìm kẹp chì, hạt chì niêm phong, kềm bấm nắp seal thùng phuy 200 lít, khuôn dập nổi, các loại bộ đột số, chữ

gjatu
22-03-14, 09:06 AM
Triệu vũ - Mr Vũ Hà 01286522058
http://gianhangvn.com/thietbitrieuvu
- Kềm bấm nắp seal thùng phuy
- Kìm kẹp chì đức
- Hạt chì, dây chì niêm phong
- Nắp seal thùng phuy 200 lít
- Bộ đột số, đột chữ
- Các loại máy dập, máy ép, máy tiện, máy phay v..v...

gjatu
31-03-14, 08:53 AM
Triệu vũ - Mr Vũ Hà 01286522058
http://gianhangvn.com/thietbitrieuvu
- Kềm bấm nắp seal thùng phuy
- Kìm kẹp chì đức
- Hạt chì, dây chì niêm phong
- Nắp seal thùng phuy 200 lít
- Bộ đột số, đột chữ
- Các loại máy dập, máy ép, máy tiện, máy phay v..v...

gjatu
05-04-14, 09:17 AM
topppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppp

gjatu
09-04-14, 08:53 AM
Triệu vũ - Mr Vũ Hà 01286522058
http://gianhangvn.com/thietbitrieuvu
- Kềm bấm nắp seal thùng phuy
- Kìm kẹp chì đức
- Hạt chì, dây chì niêm phong
- Nắp seal thùng phuy 200 lít
- Bộ đột số, đột chữ
- Các loại máy dập, máy ép, máy tiện, máy phay v..v...

gjatu
18-04-14, 09:13 AM
http://gianhangvn.com/thietbitrieuvu/khoa-niem-phong-day-cap-2spct296609.html

gjatu
26-04-14, 09:09 AM
topppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppp

gjatu
28-04-14, 09:03 AM
topppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

gjatu
02-05-14, 09:03 AM
Chuyên sản xuất và cung cấp các loại khóa niêm phong cho các ngành vận tải, hàn hải, vận chuyển cho các doanh nghiệp với giá tốt nhất.

gjatu
05-05-14, 09:10 AM
lên top nào.............................................. ....................................

gjatu
07-05-14, 08:49 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppppppppppppppppppppppp

gjatu
09-05-14, 10:41 AM
topppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppp

gjatu
12-05-14, 01:59 PM
topppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppp

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining