PDA

View Full Version : Dịch vụ Hoàn thiện sổ sách kế toán tại Hà Nội


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

chungnamdinh
23-02-14, 09:02 PM
Dịch vụ Hoàn thiện sổ sách kế toán tại Hà Nội
Hiện nay, khi mà nền kinh tế chưa có dấu hiệu khởi sắc, các Doanh nghiệp đã và đang có những khó khăn nhất định về việc phát triển thị trường, tăng doanh thu và giảm chi phí. Việc giảm thiểu chi phí hoạt động nhằm tái cơ cấu lại các hoạt động sản xuất kinh doanh là những việc làm hết sức cần thiết đối với các doanh nghiệp.
Đối với công tác kế toán và khai báo thuế, do ít nghiệp vụ phát sinh nên chủ Doanh nghiệp có xu hướng tự mình đứng ra kê khai (GTGT, TNDN...) hoặc có thể thuê kế toán ít kinh nghiệm với chi phí thấp đứng ra khai báo với cơ quan thuế nhằm giảm bớt chi phí cho Doanh nghiệp. Cuối năm khi thực hiện Dịch vụ kê khai thuế (http://ketoandoanhnghiepvn.com/dich-vu-ke-khai-thue-hang-thang/) và nộp BCTC, việc kê khai không đúng và hợp lý dẫn đến tình trạng khó khăn trong quá trình xác định các loại thuế phải nộp một cách chính xác nhất dẫn đến nguy cơ rủi ro sau một vài năm thực hiện quyết toán thuế, sẽ phát sinh khoản truy thu cũng như tiền phạt lũy tiến theo quy định hiện hành của luật quản lý thuế.
Nhận thức được những khó khăn và thực tại, với phương châm đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp, Công ty dịch vụ kế toán đưa ra gói nhằm giải quyết tốt bài toán giảm thiểu chi phí mà hiệu quả các hoạt động về kế toán được đảm bảo. Giảm thiểu các rủi ro cho Doanh nghiệp khi thực hiện công tác thanh quyết toán đối với các cơ quan thuế.
Bên cạnh đó, Công ty còn cung cấp các dịch vụ liên quan đến thủ tục về thuế, kê khai thuế và
- Tư vấn, kiểm tra số liệu doanh thu và chi hàng quý
- Lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.
- Lập báo cáo tài chính năm
- Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm
Dịch vụ kê khai thuế của Chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng xử lý, giải quyết mọi vấn đề liên quan đến thuế một cách chuyên nghiệp và tin cậy. Hãy liên hệ với Chúng tôi để được tư vẫn miễn phí và được cung cấp các Dịch vụ làm báo cáo tài chính (http://ketoandoanhnghiepvn.com/dich-vu-lam-bao-cao-tai-chinh-cuoi-nam/) thuế tốt nhất!
Bên cạnh đó, Công ty còn cung cấp các dịch vụ liên quan đến thủ tục về thuế, kê khai thuế và Dịch vụ quyết toán thuế (http://ketoandoanhnghiepvn.com/dich-vu-quyet-toan-thue-doanh-nghiep/)
- Tư vấn, kiểm tra số liệu doanh thu và chi hàng quý
- Lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.
- Lập báo cáo tài chính năm
- Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm

Dịch vụ kê khai thuế của Chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng xử lý, giải quyết mọi vấn đề liên quan đến thuế một cách chuyên nghiệp và tin cậy. Hãy liên hệ với Chúng tôi để được tư vẫn miễn phí và được cung cấp các thuế tốt nhất!

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining