Dân Bình Thuận trả lời kìa, có KFC hông? cái này ở tỉnh khác thua rồi