ở sg có nhà hàng nào xịn xịn k mn, e mới xuống du lịch mà kbjt đâu với đâu