Công ty môi trường Hợp Nhất chuyên dịch vụ quan trắc môi trường trên toàn quốc giá rẻ, Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường,Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ giá rẻ...Hướng dẫn lập kế hoạch bảo vệ môi trường,Lập hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường,Lập hồ sơ xin giấy phép khai thác nước ngầm...Tư vấn thiết kế và thi công công trình xử lý nước thải , xử lý khí thải
Tư vấn miễn phí, hỗ trợ Luật : 0906.399.169 Nga .