Mình tên là Phát, lần đầu tham gia diễn đàn free
Công việc hiện tại: Làm dịch vụ vệ sinh công nghiệp
Số tuổi: 27
Xin được ra mắt các member trên diễn đàn ạ.