Hehe, mình mới gia nhập forum, rất vui được gặp mọi người.
Sau này nhờ mọi người giúp đỡ ạ