không thấy ổn tẹo nào, mình một bài 1 forum ok thôi