thị trường bây giờ ngày càng cạnh tranh khốc liệt, làm mãi mà chẳng thấy kết quả là bao, nản toàn tập luôn. Còn chạy AW thì chả thấm vào đâu. haizz